Norwegian B1 course

Leddsetninger og subjunksjoner

Leddsetninger og subjunksjoner

Hva er en leddsetning?

I kapittel 4 snakket vi om helsetninger. En helsetning er en vanlig setning, og vi kan kombinere to helsetninger ved bruk av konjunksjonene og, for, men, eller og . En helsetning er alltid selvstendig. Det vil si at den kan stå alene.

En leddsetning er en uselvstendig setning som vi kan legge til en helsetning:

Jeg drikker vann fordi jeg er tørst.

I eksemplet over er “Jeg drikker vann” en helsetning, og “fordi jeg er tørst” en leddsetning. “Fordi jeg er tørst” gir ingen mening (doesn’t make sense) dersom den står alene.

Flere leddsetninger (understreket i setningene under):

 • Jeg spilte fotball da jeg gikk på skolen.
 • Jeg blir glad når du kommer hjem.
 • Vi drar på stranda hvis det blir pent vær.

Leddsetninger starter med en subjunksjon

Subjunksjoner er ord som innleder en leddsetning. Vanlige subjunksjoner er fordi, da, når og hvis, med flere.

Daognår” er tidssubjunksjoner.

“Da” bruker vi om noe som har skjedd, og verbet er i preteritum form.

“Når” bruker vi om noe vi gjør vanligvis, eller om noe som skal skje på et bestemt tidspunkt i framtiden. Verbet er som regel i presens.

 • Hun var opptatt da han ringte. (Fortid)
 • Jeg liker å snakke når jeg trener. (Noe jeg vanligvis gjør)
 • Vi kan lage middag sammen når jeg kommer hjem. (Framtid) (Du kan lese mer om dette i en tidligere leksjon her)

“Fordi” er en årsakssubjunksjon. Leddsetning med “fordi” gir svar på et “hvorfor”-spøsmål:

 • Jeg er trøtt fordi jeg ikke har sovet i natt. (Hvorfor er du trøtt?)
 • Jeg spiser ikke kake fordi jeg slanker meg. (Hvorfor spiser du ikke kake?)

Hvis” brukes i betingelsessetninger (conditional clauses). Det som skjer i helsetningen er avhengig av det som står i leddsetningen.

 • Jeg kan hjelpe deg hvis jeg har tid.
 • Jeg blir med på kino hvis det går en god film.

Leddsetningen kan også stå foran helsetningen

Mange ganger kan leddsetningen stå foran helsetningen. Da starter helsetningen med verbet:

 • Da jeg gikk på skolen, spilte jeg fotball.
 • Når du kommer hjem, blir jeg glad,
 • Hvis det blir pent vær, drar vi på stranda.

Setningene betyr det samme om leddsetningen er foran eller bak. Det avhenger av hvilken informasjon du vil ha først.


Leave a Reply