Norwegian B1 course

Kapittel 5. Å holde seg i form


I dette kapittelet vil du lære:

  • å snakke om ulike idretter
  • å snakke om å holde seg i form
  • om partikkelverb og andre uttrykk

Grammatikk:

  • leddsetninger
  • rett plassering av “ikke” i leddsetninger
  • verbet “få”

Leave a Reply