B1 course

How to use this course.

Hi! Welcome to this Norwegian course at the B1.1 level! In this section, we are going to tell you how to use this course.

Kapittel 8. Matkultur i Norge

I dette kapittelet vil du lære: om matvaner i Norge hvordan du lager et typisk norsk måltid Grammatikk: “både … og” eller “begge” spørrende leddsetninger preposisjoner

Kapittel 7. Arbeidslivet i Norge

I dette kapittelet vil du lære: navn på ulike yrker om arbeidsforhold i Norge hvordan delta i en uformell samtale på jobb i Norge Grammatikk: «så» etter leddsetninger enten … eller / verken … eller / både … og mer om adverb

Kapittel 6. Det flerkulturelle Norge

I dette kapittelet vil du lære: å snakke om innvandringen å snakke om nasjonale minoriteter i Norge hvordan man kan beskrive mennesker noen norske slanguttrykk Grammatikk: mer om gradbøying av adjektiv preteritum perfektum preposisjoner

Kapittel 5. Å holde seg i form

I dette kapittelet vil du lære: å snakke om ulike idretter å snakke om å holde seg i form om partikkelverb og andre uttrykk Grammatikk: leddsetninger rett plassering av “ikke” i leddsetninger verbet “få”

Kapittel 4. Teknologi

I dette kapittelet vil du lære: hvordan du kan snakke om teknologi og forskjellige gadgets hvordan si at du er enig eller uenig med noen. Grammatikk: helsetninger konjuksjoner enig i/med/om

Kapittel 3. Medier

I dette kapittelet vil du lære: om forskjellige medier i Norge hvordan snakke om nyheter og falske nyheter om sakte-TV i Norge Grammatikk: tellelige og utellelige substantiver ”det” – setninger forskjellen mellom ”mene”, ”synes” og ”tenke”

Kapittel 2. Høytider

I dette kapittelet vil du lære: å snakke om noen offisielle høytider og helligdager  om norske tradisjoner og feiringer, slik som jul, påske og Norges nasjonaldag Grammatikk: substantiv i flertall  bestemte og ubestemte substantiver       begrepene ”egen”, ”eget” og ”egne”

Kapittel 1. Familieliv

I dette kapittelet vil du lære: å snakke om familieliv og familie relasjoner å snakke om noen av de kulturelle aspektene ved familieliv i Norge Grammatikk: bruk av presens, presens perfektum og preteritum. forskjellen mellom eiendomspronomen ”sin/si/sine” og ”hans/hennes” substantiv: hankjønn, hunkjønn og intetkjønn