B1 course

Kappittel 3. Medier

I dette kapittelet vil du lære: about main media outlets in Norway how to talk about news and fake news about slow TV in Norway Grammatikk: countable and uncountable nouns “det” – sentences difference between “mene”, “synes” and “tenke”

Kapittel 2. Høytider

I dette kapittelet vil du lære: å snakke om noen offisielle høytider og helligdager  om norske tradisjoner og feiringer, slik som jul, påske og Norges nasjonaldag Grammatikk: substantiv i flertall  bestemte og ubestemte substantiv       begrepene ”egen”, ”eget” og ”egne”

Kapittel 1. Familieliv

I dette kapittelet vil du lære: å snakke om familieliv og familie relasjoner å snakke om noen av de kulturelle aspektene ved familieliv i Norge Grammatikk: bruk av presens, presens perfektum og preteritum. forskjellen mellom eiendomspronomen ”sin/si/sine” og ”hans/hennes”